27.1 // מופע השקה, האזור, תל אביב

30.11 // אלט מיוזיק, עפולה

26.9 // רדיו איפיג׳יבי, תל אביב

27.8 // טרום השקה, לבונטין 7, תל אביב

6.5 // בית היוצר, תל אביב

1.4 // פנקס הקטן, ירושלים

13.2 // הודנא, תל אביב

29.1 // מועדון שבלול, תל אביב

18.1 // בית העמודים תל אביב