6.5  //  בית היוצר, תל אביב

 1.4 // פנקס הקטן, ירושלים

13.2 // הודנא, תל אביב

29.1 // מועדון שבלול, תל אביב 

18.1 // בית העמודים, תל אביב